Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ


Λίπανση είναι η λειτουργία της παρεμβολής λιπαντικού μεταξύ κινουμένων επιφανειών, με σκοπό τη μείωση της τριβής τους και ελάττωση της θερμότητας η οποία παράγεται εξαιτίας της.

Κατά την κίνηση της μιας επιφάνειας πάνω στην άλλη παρεμβάλλεται το λιπαντικό ενδιάμεσα τους το οποίο ελαττώνει την αντίσταση των επιφανειών να κινηθούν η μία πάνω στην άλλη.

Η ελάττωση της τριβής με λίπανση, εξασφαλίζεται με διάφορα εξαρτήματα που αποτελούν το σύστημα λίπανσης. Με το σύστημα λίπανσης το λιπαντικό παρεμβάλλεται μεταξύ των κινουμένων επιφανειών και ελαττώνει τη θερμότητα που παράγεται, μεταβάλλοντας την τριβή των δύο μεταλλικών επιφανειών σε τριβή μορίων του λιπαντικού με αποτέλεσμα να μειώνονται οι φθορές των επιφανειών.Το λιπαντικό, εκτός από τη μείωση της τριβής, προσφέρει παράλληλα και τις πιο κάτω υπηρεσίες:

1. Απορροφά τους θορύβους που δημιουργούνται από τα κτυπήματα (κρούσεις) μέσα στη μηχανή.
2. Βελτιώνει τη στεγανότητα μεταξύ των εμβόλων των κυλίνδρων και των ελατηρίων με το γέμισμα των μεταξύ τους κενών.
3. Καθαρίζει τις λιπαινόμενες επιφάνειες.
4. Συμβάλλει στη ψύξη των επιφανειών με τη συνεχή ανανέωσή του στα σημεία τριβής των επιφανειών.
5. Παρεμποδίζει τη δημιουργία οξείδωσης στα διάφορα εξαρτήματα της μηχανής.

Το λιπαντικό λάδι, εκτός από τη λίπανση, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες. Με την προσθήκη ορισμένων χημικών ουσιών, το λάδι αποκτά τις ακόλουθες βασικές ιδιότηητες που χρειάζονται κατά τη λίπανση.

• Απορρυπαντικότητα και διασκορπιστικότητα. Είναι απαραίτητες για να καθαρίζονται τα εξαρτήματα της μηχανής από τα κατακάθια.
• Αντιδιαβρωτικότητα, με την οποία παρέχεται προστασία των μετάλλων από τη διάβρωση.
• Αντοχή στην οξείδωση, για να μη μεταβάλλεται η λιπαντική ικανότητα του λαδιού.
• Αντιαφριστική ικανότητα. Παρεμποδίζει τη δημιουργία αφρού στο λάδι και τη μείωση της λιπαντικής ικανότητας του με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Τα κυριότερα σημεία τριβής στη μηχανή τα οποία χρειάζονται λίπανση είναι τα εξής: Έμβολο-κύλινδρος, έμβολο-πίρος, διωστήρας-πίρος, τριβέας διωστήρα-στρόφαλο, στροφαλοφόρος άξονας-τριβέας βάσεων, εκκεντροφόρος άξονας-τριβέας, στελέχη βαλβίδων-οδηγοί βαλβίδων και ωστήρια, γρανάζια χρονισμού κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου