Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Audi roadjet concept
1. Η μεταφορά της περιστροφικής κίνησης του κινητήρα, στους κινητήριους τροχούς.
2. Να μεταβάλλει τις στροφές και την ροπή που παρέχει ο κινητήρας ώστε οι κινητήριοι τροχοί να παίρνουν την απαιτούμενη ελκτική δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν τις διάφορες αντιστάσεις κίνησης του οχήματος.
3. Δυνατότητα αναστροφής κίνησης των τροχών για την οπίσθια πορεία του οχήματος.
4. Αλλαγή της κατεύθυνσης της κινήσεως από ευθύγραμμη σε εγκάρσια έτσι ώστε να φθάνει στους τροχούς.
5. Να δίνει διαφορετική περιστροφική ταχύτητα σε κάθε κινητήριο τροχό, όταν το όχημα κινείται σε καμπύλη τροχιά.
6. Διανομή της κίνησης και της ροπής στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς.
Ό προορισμός του κιβωτίου ταχυτητων είναι:
1)  Να διαφοροποιεί τις στροφές των κινητηρίων τροχών ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα έτσι ώστε να πετυχαίνεται η καλύτερη ροπή στρέψης που είναι απαραίτητη για την κίνηση του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης που αντιμετωπίζει . 
2)  Να αποσυνδέει μόνιμα την κίνηση του κινητήρα από το υπόλοιπο σύστημα μετάδοσης κίνησης
3)  Να επιτρέπει την αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης από εμπρός πορεία σε οπισθοπορεία.

Περιλαμβάνει:
1)  Τη θήκη με τα σημεία, έδρασης των αξόνων και τις οπές πλήρωσης και εκκένωσης του λιπαντικού 
2)  Τους άξονες: πρωτεύοντα, ενδιάμεσο ή βοηθητικό, δευτερεύοντα,άξονα όπισθεν και τα γρανάζια των ταχυτήτων 
3)  Μηχανισμό συγχρονισμού εμπλοκής των γραναζιών.
4)  Τον μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων
5)  Το λιπαντικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου